אחיטל הוצאת ספרים

תרגום ספרות טכנית

2005-2006

תרגום של עשרות ספרי תיאור מבנה והוראות הפעלה של מכונות דפוס עבור בית הדפוס של ידיעות אחרונות..