אחיטל הוצאת ספרים

רסיסים

קורות חייו של ינון בילין ועבודתו בשירות הבולאי

מתוך ההקדמה לספר:
את ה"רסיסים" של ציוני הדרך בחיי כתבתי באופן לא סדיר, אלא קטעים מדי פעם, עוד בטרם פרשתי לגמלאות. התחלתי לכנס את הפרקים השונים רק כשבע שנים לאחר הפרישה. ייתכן שהייתי זקוק לזמן, בוודאי לגבי השירות הבולאי, פרק שרק עתה התחלתי בכתיבתו...
... הדחף לכתיבה נובע משני גורמים: במהלך הקריירה נפגשתי עם אנשים שנשאו את סיפורם, חלקם עוד מתקופת המנדט הבריטי והשואה, וחלקם מתקופת המדינה. לא פעם ביקשתי מאותם אנשים להעלות על הכתב את זיכרונותיהם, בעיקר בתחום תולדות הבולאות בארץ ישראל, עבור הציבור ועבור משפחתם.
גורם נוסף לכתיבה הוא חוסר המידע המשפחתי. כעסתי לא מעט על הוריי והוריהם שלא סיפרו על חייהם בגולה ובארץ, ועל עצמי שלא יזמתי שיח כזה... חזרתי לכך לאחר שפרשתי לגמלאות ועסקתי בחומרים המשפחתיים. פתאום התברר לי שעליי לנבור במסמכים כדי לדעת פרטים בסיסיים על הוריי, הורֵי הוריהם, שמות של אימהות, שנות לידה וכדומה. עד היום איני יודע שמות של חלק מאחֵי הורֵי הוריי. לא יאמן – אך הם לא הזכירו דבר.

... גורם נוסף לכתיבה קשור לנכדיי. בשנים האחרונות, תלמידי בית הספר היסודי בכיתות הגבוהות נדרשים לכתוב עבודות שורשים. עליזה ואני תרמנו את חלקנו לעבודות הנכדים, בצמצום הראוי שנבע מההיקף שהתבקשו לכתוב. חשבתי שלא נכון לבוא בטענות אל עצמי על כי לא אשאיר קצת זיכרונות לדורות הבאים. לא מדובר בפרטי פרטים המעיקים ומכבידים על המשפחה, אלא רק "רסיסים". איני שייך לדור הפלמ"ח ואיני חתום על מגילת העצמאות, ובכל זאת בחרתי לציין כמה תחנות בחיי העבודה שלי, תחנות שעיצבתי אותן והן עיצבו אותי, וכן ציינתי פה ושם את דרכי התנהלותי.