אחיטל הוצאת ספרים

קמתי ונפלתי וקמתי שוב

סיפורו של גרשון אקשטיין - מסע שיקום מאירוע מוחי, 2014

בארץ מדווחים מדי שנה כ-15,000 מקרים של אירוע מוחי. כ-20% מן הלוקים באירוע מוחי נפטרים בתוך 3 חודשים. מן הנותרים כ-35% מבריאים, כ-20% נזקקים לטיפול מוסדי וכ-45% נותרים פגועים ברמות שונות, מהם 50% נכים קשים.
המחבר, לאחר שהחלים מאירוע מוחי החליט להביא באמצעות סיפורו האישי את כל אשר שעבר.
המטרות אשר עמדו לנגד עיניו:
הספר ישמש כמדריך מקיף לנפגעי אירוע מוחי ולבני משפחותיהם, המטפלים ביקירם בעת האירוע, בתהליך השיקום ולאחריו, על מנת לעודד את הנפגעים ולטעת בהם תקווה.
הספר יציג את התהליכים אשר עברת, החל מהתרחשות האירוע, האשפוז, הטיפולים, תהליכי השיקום והניסיון המעשי הרחב שרכש לאורך כל התקופה הזו, עד לחזרתו לחיי שיגרה כמעט מלאים, אך שונים.
הספר יביא לציבור הקוראים את ההסברים והמונחים המקצועיים הקשורים לאירוע מוחי בפשטות, על מנת שגם אדם מן היישוב יבין את לשון הרופאים.
הספר יביא את מרב התשובות לשאלות המעסיקות את הנפגע ומשפחתו, ולהכינם לקראת הצפוי להם מבחינה ארגונית, נפשית ושמירת זכויותיהם.
בספר משולבים גם סיפורים אישיים של נפגעי אירוע מוחי נוספים שהביאו מניסיונם, השונה מזה של המחבר.
ייחודו של הספר הוא בכך שמשולבים בו סיפורם של המטפלים השונים מנקודת מבטם, וכן שיחות וראיונות שנערכו עמם.

המחבר השתדל לרכז בסוף כל פרק המלצות ועצות שימושיות מניסיוני הנוגעות לתחומי הפרק הנדון, בצורה בהירה ומתומצתת, להקלה על המטופל ועל בני משפחתו. בכתיבת הספר שותפו בעלי מקצוע שבאו ברצון לעזרת המחבר, רובם מבית חולים לוינשטיין בו אושפז ושוקם, ביניהם פרופסורים ורופאים בכירים העוסקים בתחומים בהם דן הספר.
בנוסף, שותפו נפגעי אירוע מוחי ואנשי מקצוע שונים, בעיקר מבית חולים לוינשטיין שסקרו את כל ההיבטים להם נחשפים החולים ובני משפחותיהם מנקודת ראות שונה. כל זאת על מנת שלקורא תהיה זווית ראיה רחבה ככל האפשר, כך שיוכל להבין את המתרחש ולהתכונן כיאות לשלבים הבאים.