אחיטל הוצאת ספרים

פירוש משמיים

המחבר פורש בפנינו יריעה רחבה של אמונות קדומות במדבר הנגב. בספר מובא ניתוח מפורט של כ-35 ציורי סלע מהר כרכום, 2012

יהודה רוטבלום הוא מורה דרך מוסמך המתמחה בהדרכות בנגב, ובמיוחד בציורי סלע בהר כרכום.
המחבר פורש בפנינו יריעה רחבה של אמונות קדומות במדבר הנגב. בספר מובא ניתוח מפורט של כ-35 ציורי סלע מהר כרכום. ניתוח זה עשוי לשמש בסיס לפענוח של ציורי סלע בכל רחבי אסיה.

ערך: יואל שלום פרץ
אתר המחבר: http://www.israelrockart.com