אחיטל הוצאת ספרים

עץ הרימון שפירותיו אבני אודם

יפתח אברהמי ליקט, סיפר ורשם יותר מארבעים סיפורי עם פרסיים,


עיבד וערך את הסיפורים ד"ר יואל פרץ.
כל הסיפורים בספר עברו עיבוד ועריכה. הם מבוססים בחלקם הגדול על ניסוחים שנמסרו בשעתו ל-אסע"י - ארכיון הסיפור העממי בישראל וכן על נוסחים נוספים הנמצאים בידי בני משפחת אברהמי.

עימוד, עיצוב והפקה: מרדכי אבן חן
עיצוב כריכה: מרדכי אבן חן
ציור הכריכה: תקוה עזריאל, בתו של יפתח אברהמי ז"ל