אחיטל הוצאת ספרים

נהר ניימן

אליהו פייליס עלה ארצה בילדותו מרוסיה, למרות מכותו הקשה הוא כותב ומצייר.


להלן ראיון עם אליהו וקריאה מתוך ספרו: לצפייה
הציור שעל כריכה הספר הוא "מעשה ידיו".
בקישור הבא כל ספריו של אליהו.: https://eliyahup.wordpress.com