אחיטל הוצאת ספרים

כללים לכתיבה נכונה

לקבלת מלל רהוט אנו ממליצים על הכללים הבאים:

1. עדיף להביע רעיון במשפט חיובי.
2. עדיף משפט פעיל על סביל.
3. הימנע משימוש יתר בשמות פעולה.
4. השתדל ככל האפשר להימנע משימוש בשלילה כפולה, אלא אם אין אפשרות אחרת.
5. הפניית הקורא לרעיון דומה בהמשך הדברים היא טרחנית, ראה כלל מספר 13.
6. על פי אופייה של העברית החדשה והעתיקה גם יחד, הנושא והנשוא יופיעו בדרך כלל בראשית המשפט.
7. המנע ממשפטים ארוכים המכילים כמה וכמה רעיונות משניים והסברים בתוכם. הם מקשים מאוד על הקורא, המעוניין לדעת מה בדיוק רוצים ממנו.
8. הימנע מכתיבה בלשון הווה כשאתה מתאר אירועים שהתרחשו בעבר.
9. היזהר מקלישאות.
10. עשה לילות כימים כדי שלא תיפול שגגה בביטוי מקובל, והשתמש נכון בביטויים ובפתגמים.
11. הימנע עד כמה שאפשר ממילים ומביטויים סתמיים.
12. עדיפה כתיבה דעתנית ובטוחה על כתיבה הזרועה ביטויי התנצלות והיסוס.
13. אל תחזור על רעיון פעמיים.
14. קרא שוב והגיה היטב טקסט לפני שהוא יוצא מתחת ידך.
15. המעט בשימוש במקפים מחברים, מפרידים, קו תחתי וסוגריים.