אחיטל הוצאת ספרים

זיכרון ותקומה

ספר תיעוד ניצולי שואה תושבי המועצה האזורית דרום השרון, 2014


הספר מאגד תיעוד ניצולים מ-30 ישובים המאוגדים במועצה האזורית דרום השרון.
קישור לספר: זכרון ותקומה
האנשים המתועדים - תיעוד על פי ישובים ואפשרות איתור לפי שם.
אתר הספר: http://zikaronvetkuma.org.il