אחיטל הוצאת ספרים

ואלה תולדותינו

קורות משפחת הוריו של מוטי אבן חן - לאה ויעקב פינשטיין, 2003

ספר זה מתאר את קורות משפחת הוריו של מוטי אבן חן - לאה ויעקב פינשטיין - החל מילדותם באירופה, דרך עלייתם ארצה טרם מלחמת העולם השנייה, חייהם ופועלם בארץ.