אחיטל הוצאת ספרים

הכלב יוגי

סיפורים על כלב מדבר, על פי הזמנת הנכדים.

ספר מאת: סבא מוטי מספר


עלילותיו של הכלב המיוחד, החל מחילוצו מרעידת אדמה ובהמשך הירתמותו למשימות שונות [כרכים 1 – 3], וסיפורם של האחים בדרום אמריקה וחטיפתו של הכלב [כרך 4 שכתבה אביבה].