אחיטל הוצאת ספרים

את צריכה לדעת

הספר מבוסס על מכתביו של יואב מללי מתקופת שירותו בפלמ“ח כלוחם בגדוד הרביעי, בקרבות פריצת הדרך לירושלים,מתוך מכתביו עולה דמותו של יואב; אדם, לוחם ללא חת וחבר.
בשונה מספרים אחרים שנכתבו על תקופה זו, עולה כאן תמונה שונה המדגישה את הפן האישי והמיוחד של יואב.

 תמר מללי