אחיטל הוצאת ספרים

אנחנו ניצולי שואה

כל איש וחייו, כל איש וסיפורו. ספר זה הוא סיפור של שני אחים, תאומים, שמסלול חייהם היה אחד,


גרישה ז“ל וסשה נולדנו ברוסיה, תמיד הייו יחד, החל מגן הילדים, בית ספר, אוניברסיטה, וגם אחר כך
שני האחים הגיעו לטשקנט, עבדו באותו מקצוע, ושניהם עלו ארצה בגיל מאוחר.
סיפורם הוא אחד.
הנדודים, הרעב והעוני של ימי מלחמת העולם השנייה לא משו מזיכרונו של סשה. עם זאת, למד, עבד והקים משפחה קטנה עם תמרה, משפחה חמה ומלוכדת. גם האח גרישה הקים משפחה עם אשתו מיפה.
תמיד חשו כיהודים גאים, ולעתים אף סבלו בשל כך. ידיהם לא רפו, ולעתים נאלצו להוכיח את עצמם בכל פעם מחדש.
סשה מקווה כי ספר זה ישפוך אור על יהדות ברית המועצות, על החיים הלא קלים שהיו מנת חלקם של רבים ועל הציונות ואהבת ישראל, אשר בסופו של דבר הביאו אותם בערוב ימינו לכאן.